Formalności do kredytu dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

Decydując się na zaciągnięcie kredytu bankowego dla przedsiębiorcy warto liczyć się ze wzmożonymi czynnościami i wieloma dokumentami, potwierdzającymi wiarygodność finansową w oczach analityka bankowego. O ile w przypadku etatowców jest to mniej skomplikowane, to przy przedsiębiorcy sprawa jest bardziej skomplikowana. Wynika to głownie z formy rozliczania się z fiskusem i udokumentowaniem dochodów firmy. W polskich realiach często koszty są na równi z przychodami, więc dochody polskich małych i średnich przedsiębiorców trudno wykazać wprost. Aby udowodnić taką stabilność należy wykazać się, w większości banków, dłuższym niż 6 miesięcy okresem prowadzenia działalności gospodarczej. Według wewnętrznych procedur niektóre banki żądają nawet 2-letniego okresu prowadzenia firmy. Przedsiębiorcy zaczynający przygodę z biznesem niestety nie mogą liczyć na kredyt na atrakcyjnych warunkach, a te banki, które posiadają w ofercie kredyty na start wymagają odpowiednich zabezpieczeń. Koszty takich kredytów są zdecydowanie wyższe, niż dla „starych” przedsiębiorców.

Czy forma opodatkowania ma znaczenie?

W zależności od formy opodatkowania należy liczyć się z różnymi wymaganiami banków. Najbardziej pożądana jest książka przychodów – rozchodów. Tak metoda rozliczania z urzędem skarbowym umożliwia analitykowi bankowemu zapoznanie się zarówno z przychodami, jak i rozchodami przedsiębiorcy. Jest on w stanie, z dużym prawdopodobieństwem, określić ryzyko. Podatnicy, którzy wybrali podatek ryczałtowy nie są już tak dobrze traktowani przez bank – nie ukazuje on prawdziwego obrazu i kondycji przedsiębiorcy, gdyż można z niego wyczytać jedynie informacje o przychodzie. Karta podatkowa zwykle jest podstawą do przyjęcia przez bank dochodu w wysokości wielokrotności wyznaczonego podatku (niewielki).

Dokumentacja do kredytu

W zależności od formy opodatkowania przedsiębiorcy będą musieli przedstawić albo książkę przychodów – rozchodów za rok bieżący, zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach, albo PIT 28 za rok poprzedni, jeśli wybrano ryczałt. W przypadku karty podatkowej – decyzję z urzędu skarbowego o wysokości karty podatkowej. Najczęściej banki wymagają również zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub wyciągu z KRS, zaświadczenie Regon, decyzję o nadaniu NIP, zeznanie podatkowe za ostatni rok oraz zaświadczenia – o braku zaległości podatkowych i wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Przedsiębiorcy mogą też skorzystać z kredytu przeznaczonego bezpośrednio dla firmy, zwykle tzw. obrotowego. Wówczas pod uwagę brane są obroty firmy. Banki wprowadzają co chwilę coraz więcej atrakcyjnych ofert dla małych i średnich przedsiębiorstw, które różnią się jedynie formą spłaty (kredyt obrotowy lub w rachunku bieżącym). Niektóre, w ramach oferty promocyjnej warto wykorzystać na finansowanie zakupów firmowych, materiałów, czy środków transportu, by nie wyzbywać się zapasów gotówki.

Sprawdź najlepsze rozwiązania finansowe:
kalkulator kredytowy hipoteczny 2017
kalkulator kredytowy gotówkowy 2017
chwilówki online kalkulator 2017
bankowe kredyty konsolidacyjne 2017