Fundusze inwestycyjne czy lokata?

Kredyty gotówkowe Notus Warszawa

Do niedawna najbardziej popularnymi produktami inwestycyjnymi były uważane za bezpieczne, lokaty. Na skutek sukcesywnego obniżania oprocentowania lokat coraz więcej osób podejmuje „ryzyko” i inwestuje wolne środki w fundusze inwestycyjne.

Na ryku dostępne są oferty bardziej, lub mniej ryzykowne i o różnych poziomach zysków. Przed dokonaniem wyboru konkretnej oferty warto przyjrzeć się funduszom dokładniej. Oprocentowanie lokat bankowych rzadko przekracza obecnie 4-5%. Zyski marne, a dodatkowo obciążone koniecznością zapłaty podatku. Zdecydowanie większą stopę zwrotu przynieść może inwestowanie w fundusze, bo nawet 20%. W przypadku tych produktów zasada jest prosta – im większe ryzyko, tym większa możliwość zarobku, lub straty. Warto zastanowić się, na jaki stopień ryzyka możemy sobie pozwolić i w jak długim czasie mamy zamiar oszczędzać w ten sposób. Dla osób bardziej ryzykujących przeznaczone są fundusze akcyjne (inwestowanie w akcje, a co za tym idzie ryzyko wahań cen akcji, zmian gospodarczych itd. Najbardziej bezpieczne są fundusze inwestycyjne w papiery rządowe. Zysk zdecydowanie niższy, niż w przypadku poprzednich, ale równie pewny jak na lokacie. Istnieje możliwość wyboru funduszu pośredniego, lokując środki w różne fundusze. W przypadku funduszy naszymi oszczędnościami zajmują się specjaliści.

Koszty

Jak w przypadku każdego produktu bankowego, tak i w przypadku funduszu inwestycyjnego musimy mieć świadomość, jakie koszty będziemy musieli ponieść na rzecz banku/firmy. Głównie są to prowizje (nawet do 4% od wartości zgromadzonych środków), opłata dystrybucyjna (przy zakupie jednostek uczestnictwa) czy np. opłata umorzeniowa – szczegóły oferty przedstawione powinny być w sposób zrozumiały, także w formie pisemnej. Niektóre opłaty można obniżyć, np. na skutek zawierania umowy online, udział w programach systematycznego oszczędzania czy negocjacji warunków danej oferty. Pomocne są również promocje czy korzystanie z wysoko oprocentowanych ofert lokat z funduszami.

Zaletą funduszu jest możliwość rozpoczęcia inwestycji od niewielkich kwot (jednostki zwykle nie kosztują więcej niż kilkadziesiąt zł). Podatek „Belki” naliczany jest w przypadku funduszu w chwili odkupienia jednostek, a nie jak w przypadku lokaty każdorazowo w chwili naliczania odsetek. W przypadku funduszu sami decydujemy o tym, kiedy kupujemy, czy sprzedajemy jednostki. Od naszych preferencji i oszczędności zależy tak naprawdę wybór, jaką metodę pomnażania pieniędzy wybrać. I fundusze, i lokaty mają wady i zalety. Przed podjęciem decyzji należy określić przede wszystkim czas i kwotę inwestycji, ryzyko, oczekiwany zysk i preferencje indywidualne każdego inwestora.

Sprawdź najlepsze rozwiązania finansowe:
kalkulator kredytowy hipoteczny 2020
kalkulator kredytowy gotówkowy 2020
chwilówki online kalkulator 2020
bankowe kredyty konsolidacyjne 2020

Kredyty gotówkowe Notus Warszawa