Pekao SA Warszawa – oddział nr I, Filia nr 1
ul. Grzybowska 53/57
00-950 Warszawa

telefon: (22) 656-07-39/40; 656-07-35;656-06-42/43;656-06-45
fax: (22) 656-07-42
infolinia: 801 365 365 lub (42) 68 38 232
zastrzeganie kart: 800 120 016, (22) 59 12 316

godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 08:00-18:00

ZAPYTAJ O KREDYT W WARSZAWIE