Pekao SA Warszawa
ul. Nowolipki 2, 2A
00-160 Warszawa

telefon: (22) 486 77 53; 486 77 54; 486 77 51; 486 77 52
fax: (22) 486-72-00 lub 486-72-20
infolinia: 801 365 365 lub (42) 68 38 232
zastrzeganie kart: 800 120 016, (22) 59 12 316

godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 08:00-18:00

ZAPYTAJ O KREDYT W WARSZAWIE