Zastaw rejestrowy – na czym to polega?

Osoby, które zaciągają kredyty samochodowe, często spotykają się z pojęciem zastawu rejestrowego. Jest to zabezpieczenie dzięki, któremu bank może przejąć zakupione auto przed innym wierzycielami, gdy kredytobiorca przestanie spłacać raty w terminie. Co warto wiedzieć o tym zabezpieczeniu kredytowym?

Co można zastawić?

Zastaw rejestrowy pozwala przejąć przedmiot przed innymi wierzycielami. Kojarzony jest on z kredytami samochodowymi, ale zastawiać można także wiele innych przedmiotów – rzeczy ruchomych. Najczęściej zastawiane są wspomniane już samochody oraz urządzenia, maszyny, towar, materiały budowlane. Zastawić można również udziały w spółce, akcje, obligacje czy inne papiery wartościowe (wszystkie prawa majątkowe). Zastawu rejestrowego nie można ustanowić na działkach, domach i innych nieruchomościach (tutaj obowiązuje bowiem hipoteka).

Kto może skorzystać z zastawu rejestrowego?

Zastaw rejestrowy mogą ustalać nie tylko banki. Umowę zastawniczą mogą podpisywać również inne instytucje, firmy, osoby fizyczne.

Czym jest umowa zastawnicza?

Zastaw rejestrowy obowiązuje na podstawie umowy zastawniczej. Umowa ta musi mieć postać dokumentu podpisanego przez wierzyciela (np. bank) oraz osobę, która jest właścicielem przedmiotu (w przypadku kredytów samochodowych jest to kredytobiorca, który nabywa pojazd).

W umowie zastawniczej muszą znaleźć się ściśle określone informacje. Chodzi tutaj o:
– datę podpisania umowy
– dane zastawcy i dłużnika (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres, PESEL, NIP itp.)
– określenie zobowiązania
– określenie zastawianego przedmiotu

Każdą umowę zastawniczą należy zarejestrować w sądzie. W tym celu trzeba złożyć wniosek do sądu rejonowego zastawcy. Wniosek ten wypełnia się na specjalnym formularzu. Formularz ten znajdziemy na stronach sądów rejonowych oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Kiedy wygasa umowa zastawu?

Umowa dotycząca zastawu rejestrowego wygasa samoistnie w momencie, gdy wierzytelność zostanie spłacona. W przypadku kredytów samochodowych, uiszczenie ostatniej raty anuluje zastaw rejestrowy na aucie.

Sprawdź najlepsze rozwiązania finansowe:
kalkulator kredytowy hipoteczny 2017
kalkulator kredytowy gotówkowy 2017
chwilówki online kalkulator 2017
bankowe kredyty konsolidacyjne 2017