Możliwe zabezpieczenia kredytów bankowych

Kredyty gotówkowe Notus Warszawa

Przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu kredytu bank najczęściej opiera się na dotychczasowej historii kredytowej i zdolności kredytowej wnioskującego. Oczywiście nie można liczyć, że nie zabezpieczy się odpowiednio od ryzyka. Stąd dla klientów indywidualnych stosuje on najczęściej 5 form zabezpieczenia spłaty zobowiązania. Banki stosują zabezpieczenie hipoteczne, przewłaszczenie i zastaw ruchomości, weksle in blanco, ubezpieczenie kredytu i poręczenie. Co warto o nich wiedzieć?

Hipoteka to zabezpieczenie stosowane głównie w przypadku kredytów i pożyczek hipotecznych. Podstawą zabezpieczenia jest wpis w księdze wieczystej nieruchomości. W przypadku braku spłaty zobowiązania banki mogą dochodzić roszczeń w ramach egzekucji sądowej z tego majątku. Zwykle polega taka egzekucja na przekazaniu sprawy do komornika i sprzedaży nieruchomości, z której kwoty pokrywają nie tylko należną część kredytu, ale również wszelkie dodatkowe koszty, w tym komornicze.

Obecnie, dla dobra konsumenta, takie formy dochodzenia roszczeń mogą być ograniczone – wejść mają przepisy ograniczające sprzedaż mieszkań, domów kredytobiorców bez uprzedniej negocjacji i propozycji innych form spłaty zadłużenia. Banki mają mieć obowiązek szerszego informowania o zaistniałych zaległościach.

Przewłaszczenie i zastaw

Najczęściej stosowane formy zabezpieczenia przy kredytach samochodowych. Wierzyciel wpisany jest jako współwłaściciel pojazdu i w przypadku braku regulowania zobowiązania może wystąpić o sprzedaż po przewłaszczeniu. Zastaw czy przewłaszczenie wykreślane są w chwili spłaty ostatniej raty kredytu i wtedy to dopiero nabywamy 100% prawa do pojazdu.

Weksel własny

Weksle dość często stosują jako formę zabezpieczenia prywatne firmy pożyczkowe. W skrócie polega to na wyrażeniu przez kredytobiorcę zgody na wypełnienie weksla podpisanego wraz z umową pożyczki, w razie niewypłacalności i dokonanie na jego podstawie dalszych kroków egzekucyjnych. Weksle obowiązują przez określany w umowie czas, zwykle 2 lata. Po tym terminie możemy być spokojni – w przypadku upływu terminu lub całkowitej spłaty są niszczone i nie będą możliwe do wykorzystania.

Ubezpieczenie kredytu

W przypadku kredytów długoterminowych ubezpieczenie kredytu od konkretnych zdarzeń jest popularna forma zabezpieczenia. Zwykle są to ubezpieczenia na życie, od utraty pracy czy inwalidztwa. Mają na celu zabezpieczenie przed takimi zdarzeniami w trakcie spłaty zobowiązania. W przypadku uznania przez firmę roszczenia, dokonuje ona spłaty zadłużenia. Warto poznać OWU firmy, z jaką ubezpieczenie jest zawierane. Często nie zdajemy sobie sprawy z możliwości, jakie ono niesie ale i wyłączeń, w przypadku których wypłata nie przysługuje.

Poręczenie kredytu

Częstym rodzajem zabezpieczenia jest konieczność poręczenia. Żyrant w przypadku zaniechania spłaty przez kredytobiorcę odpowiada za dług, jak za swój. Decyzja o żyrowaniu kredytu powinna być dobrze przemyślana, gdyż wpływa to na zdolność kredytową żyranta, a powstanie zadłużenia na koncie kredytobiorcy, także na historię kredytową.

Jak widać mimo, że banki oferują swoim klientom coraz bardziej atrakcyjne produkty, nie zapominają o odpowiednim zabezpieczeniu swoich interesów. Przy mniejszych kredytach nie jest to tak odczuwalne dla kredytobiorcy. Zabawa zaczyna się przy poważnych sumach i długim okresie spłaty. Wtedy banki stosują nawet kilka rodzajów zabezpieczeń, by mieć pewność, że pożyczone kwoty odzyskają.

Sprawdź najlepsze rozwiązania finansowe:
kalkulator kredytowy hipoteczny 2020
kalkulator kredytowy gotówkowy 2020
chwilówki online kalkulator 2020
bankowe kredyty konsolidacyjne 2020

Kredyty gotówkowe Notus Warszawa