Program Mój Prąd 5.0 – co trzeba wiedzieć?

Program Mój Prąd 5.0 to nowa odsłona popularnego programu dofinansowania dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą zainstalować mikroinstalacje fotowoltaiczne i inne urządzenia z zakresu odnawialnych źródeł energii. W porównaniu z poprzednimi edycjami, program Mój Prąd 5.0 został znacząco rozszerzony o nowe możliwości dofinansowania oraz zwiększone maksymalne kwoty dotacji. W niniejszym artykule przedstawimy wszystko, co trzeba wiedzieć o programie Mój Prąd 5.0, aby w pełni skorzystać z dostępnych środków finansowych na ekologiczne inwestycje.

Program Mój Prąd 5.0 – zmiany i nowości

Nowa edycja programu Mój Prąd wprowadziła kilka istotnych zmian w porównaniu do wcześniejszych odsłon. Po pierwsze, zwiększono maksymalne kwoty dotacji, które teraz mogą wynieść nawet 58 000 zł. Dodatkowo, oprócz mikroinstalacji fotowoltaicznych, program Mój Prąd 5.0 umożliwia uzyskanie dofinansowania na zakup i montaż takich urządzeń jak pompy ciepła, kolektory słoneczne, magazyny energii, magazyny ciepła oraz systemy zarządzania energią.

Warto zaznaczyć, że program Mój Prąd 5.0 funkcjonuje do wyczerpania przydzielonego budżetu, którego wartość wynosi 955 000 tys. zł. Z tego powodu warto pospieszyć się z wnioskowaniem o dofinansowanie, gdyż decyduje kolejność składania wniosków.

Składanie wniosków o dofinansowanie

Aby złożyć wniosek w programie Mój Prąd 5.0, należy założyć konto w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (GWD) na stronie gwd.nfosigw.gov.pl. Do założenia konta niezbędny jest profil zaufany lub e-dowód. Po zalogowaniu się do GWD, uzyskujemy dostęp do formularza wniosku. Warto pamiętać o loginie i haśle do konta, gdyż będą one potrzebne w trakcie całego procesu.

Kto może skorzystać z programu Mój Prąd 5.0?

Z dofinansowania w ramach programu Mój Prąd 5.0 mogą skorzystać właściciele domów jednorodzinnych. Wnioskodawców można podzielić na trzy grupy:

1. Osoby, które planują montaż nowej mikroinstalacji fotowoltaicznej;

2. Osoby, które już posiadają mikroinstalację fotowoltaiczną i chcą ją rozbudować o dodatkowe elementy, takie jak magazyn energii, magazyn ciepła, pompy ciepła czy kolektory słoneczne;

3. Osoby, które planują montaż systemu zarządzania energią w swoim domu.

Dofinansowanie na poszczególne urządzenia i usługi

Maksymalna kwota dofinansowania w programie Mój Prąd 5.0 wynosi 58 000 zł. Na poszczególne urządzenia i usługi przewidziane są następujące kwoty dotacji:

1. Mikroinstalacje fotowoltaiczne – do 30 000 zł;

2. Pompy ciepła – do 10 000 zł;

3. Kolektory słoneczne – do 5 000 zł;

4. Magazyny energii – do 16 000 zł;

5. Magazyny ciepła – do 5 000 zł;

6. Systemy zarządzania energią (HEMS) – do 1 000 zł.

Ważne terminy i warunki

Program Mój Prąd 5.0 został uruchomiony 22 kwietnia 2023 roku i trwa do wyczerpania przydzielonego budżetu. Okres kwalifikowalności wydatków utrzymany został na tym samym poziomie, co w poprzedniej edycji.

Warto dodać, że program Mój Prąd 5.0, podobnie jak Mój Prąd 4.0, obejmuje tylko prosumentów rozliczających się w systemie net-billing. Oznacza to, że dofinansowanie mogą otrzymać osoby, które sprzedają nadwyżki wyprodukowanej energii do sieci energetycznej.

Podsumowanie

Program Mój Prąd 5.0 stanowi świetną okazję dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą zainwestować w ekologiczne źródła energii. Dzięki zwiększeniu maksymalnych kwot dofinansowania oraz rozszerzeniu katalogu urządzeń i usług objętych programem, możliwości uzyskania wsparcia na inwestycje w odnawialne źródła energii są teraz jeszcze większe.

Jeśli planujesz montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła, kolektorów słonecznych czy innych urządzeń służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, warto jak najszybciej złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd 5.0. Pamiętaj, że kolejność składania wniosków ma wpływ na otrzymanie dotacji, więc warto działać szybko i zgłosić swój wniosek przed wyczerpaniem przydzielonego budżetu.

Korzystając z programu Mój Prąd 5.0, nie tylko przyczynisz się do ochrony środowiska, ale również możesz znacząco obniżyć swoje rachunki za energię elektryczną. Inwestycje w odnawialne źródła energii są coraz bardziej opłacalne, a dzięki dofinansowaniu z programu Mój Prąd 5.0 koszty instalacji takich rozwiązań stają się jeszcze bardziej atrakcyjne. Skorzystaj z tej okazji i zainwestuj w ekologiczne źródła energii dla swojego domu.