Windykator i Komornik – Czy są to te same osoby? Nie!

Czy windykator i komornik to dwie te same osoby? To pytanie pada bardzo często zarówno gdy mamy problemy finansowe oraz gdy chcemy odzyskać pieniądze od dłużnika. Niezależnie jednak od powodu poznanie odpowiedzi na to pytanie znacznie ułatwi cały proces zajmowania się naszymi finansami, gdyż będziemy wiedzieli jasno, czym są te dwie profesje oraz jak działają i jakie uprawnienia mają. W tym tekście odpowiadamy zatem na pytanie, kim jest komornik sądowy, kim jest windykator i co może każda z tych osób.

Kim jest windykator?

Windykator jest osoba, która zajmuje się odzyskiwaniem zaległych należności oraz długów. Windykatorami mogą być osoby prywatne — pracownicy konkretnych firm, którzy w danej firmie zajmują się właśnie odzyskiwaniem zadłużenia. Aby zostać windykatorem, nie trzeba spełniać żadnych wymagań, a nazwa ta jest po prostu związana z zawodem — profesją, jaką wykonują windykatorzy. Mogą oni pracować zarówno w bankach, firmach telekomunikacyjnych czy firmach windykacyjnych zajmujących się stricte odzyskiwaniem zadłużenia. Ich zadaniem jest nakłanianie dłużnika do zwrotu długu oraz przypominanie o zadłużeniu. Windykatorzy nie posiadają również specjalnych praw oraz żadnego uprzywilejowania. Według prawa są takimi samymi pracownikami danej firmy co sekretarka czy pracownik biurowy. Są to zatem pracownicy firm, którzy są odpowiednio przeszkoleni i zajmują się odzyskiwaniem pieniędzy.

Kiedy może działać windykator i co może?

Windykatorów wykorzystuje się w kilku sytuacjach. Z pewnością są to sytuacje, w których osoba zalega z opłaceniem np. dwóch i więcej rat bankowych czy abonamentowych lub gdy jest dłużna danej firmie pewną sumę np. za nieopłaconą fakturę. W takich sytuacjach poszczególne firmy lub firmy windykacyjne przy pomocy windykatorów próbują odzyskać zadłużenie. Windykatorzy działają również w typowych firmach windykacyjnych, które zajmują się tylko odzyskiwaniem długów. Jeśli konkretna osoba ma problem ze ściągnięciem należności od innej osoby lub firmy, może zatem zgłosić się do firmy windykacyjnej i poprosić o pomoc.

Do działań windykatorów najczęściej możemy zaliczyć wysłanie listów ponaglających i monitów, wykonywanie telefonów, wysyłanie e-maili czy osobisty kontakt z dłużnikiem. Windykatorzy nie mogą jednak wykonywać żadnych działań siłowo, a na rozmowę czy kontakt z windykatorem dłużnik musi wyrazić zgodę. Windykator może zatem poprosić o rozmowę lub wejście do mieszkania, ale nie może zrobić tego siłowo, jeśli nie otrzymał wyraźnej zgody. Nie mogą również zabierać naszego mienia, straszyć nas, szantażować czy działać na naszą szkodę. Windykatorzy mogą również zarządzać danym zadłużeniem, czyli w imieniu firmy dzielić je na raty, umazać czy przyjmować należności.

Ważna informacja: Windykatorzy, jako że nie mają szczególnych uprawnień, mogą działać przez cały okres trwania zadłużenia. Mogą próbować odzyskać je na początku opóźnienia np. gdy dłużnik zalega z jedną lub dwiema ratami, w trakcie trwania zadłużenia lub gdy firma uzyska sądowy nakaz zapłaty. Windykatorzy mogą działać zatem równolegle z komornikiem sądowym zgodnie ze swoją charakterystyką lub nawet po zakończeniu działań komornika, jeśli ten nie zdołał odzyskać pieniędzy od dłużnika.

Kim jest komornik sądowy?

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który działa przy sądzie rejonowym. Nie jest on urzędnikiem państwowym, choć często jest tak też nazywany. W swojej kancelarii wraz z pracownikami zajmuje się odzyskiwaniem długów i należności w sposób siłowy tj. bez zgody dłużnika. Posiada on pewne prawa i możliwości — dużo większe i szersze od windykatorów oraz osób prywatnych. Jako funkcjonariusz publiczny działa na podstawie ustawy o komornikach sądowych. Musi również przestrzegać pewnych przepisów oraz działać zgodnie z prawem — jedynie w takim zakresie, w jakim mu wolno. Aby zostać komornikiem sądowym, należy spełnić kilkanaście wymogów. Będą to np. wymogi formalne takie jak wiek 26 lat i obywatelstwo polskie oraz wymogi merytoryczne jak doświadczenie jako asesor czy zdanie egzaminu komorniczego.

Kiedy działa i co może?

Komornik sądowy działa jedynie na polecenie wierzyciela, który posiada wyrok sądowy z klauzulą wykonalności. Tylko posiadając taki sądowy nakaz wierzyciel może zgłosić się do komornika o pomoc. Aby go uzyskać, musi najpierw złożyć do sądu wniosek o jego wydanie i udowodnić dług. Wierzyciel, mając taki nakaz zapłaty może, ale nie musi udawać się do komornika. Komornik sądowy działa na zlecenie wierzyciela oraz działa zgodnie z jego wnioskiem. Oznacza to, że nie może samodzielnie podejmować decyzji odnośnie odbierania zadłużenia, a musi ściągać dług ze źródła, które wskazał mu wierzyciel np. konta bankowego, zatrudnienia itp. Komornik sądowy może również zaprzestać działań egzekucyjnych na wniosek wierzyciela — nawet pomimo nieściągnięcia całego założenia.

Komornik sądowy, jako że jest uprzywilejowanym funkcjonariuszem publicznym, może wykonywać pewne czynności, których nie mogą robić osoby prywatne. Z pewnością komornik może zajmować środki z konta bankowego. Jeśli jednak nie są to długi alimentacyjne, musi on pozostawić miesięcznie na koncie dłużnika ok. 1700-1800 złotych. Jest to kwota wolna od zajęcia komorniczego, której komornikom nie wolno zajmować. Kolejnym działaniem, które może wykonywać komornik, jest zajmowanie części wynagrodzenia lub emerytury dłużnika. W zależności od rodzaju umowy oraz sytuacji komornik może zająć różne sumy wynagrodzenia. Za długi alimentacyjne lub przy umowach cywilnoprawnych komornik może zająć całe wynagrodzenie, a przy umowie o pracę czy emeryturze jedynie pewną część.

Komornik może siłowo odbierać mienie i majątek dłużnika — choć nie jest to najczęściej stosowana metoda egzekucji,. Będzie polegało to na przejęciu np. wartościowych nieruchomości czy samochodów oraz ich licytacji.

Ważna informacja: Komornik jako funkcjonariusz publiczny odpowiada dyscyplinarnie za łamanie przepisów i prawa. Jeśli będzie postępował niezgodnie z prawem, może zostać ukarany grzywną, a nawet zakazem wykonywania zawodu. Jeśli nie zgadzamy się działaniami komornika, mamy również prawo złożyć skargę do sądu na jego działanie.